Структура тарифів

 Структура скоригованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення комунального підприємства “Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство”

без ПДВ

№ з/п Найменування показників Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
тис.грн. на рік грн/м? тис.грн. на рік грн/м?
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 5862,940 8,3827 2739,857 9,3715
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 3373,040 4,8227 666,365 2,2793
1.1.1 електроенергія 136,197 0,1947 619,671 2,1195
1.1.2 витрати на придбання води в інших субєктів господарювання/очищення власних стічних вод іншими субєктами господарювання 3145,599 4,4975 0,000 0,0000
1.1.3 витрати на реагенти 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси(ремонти) 91,244 0,1305 46,694 0,1597
1.2 прямі витрати на оплату праці 1364,935 1,9516 1319,737 4,5141
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 340,387 0,4867 348,650 1,1925
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 300,286 0,4293 290,342 0,9931
1.3.2 амортизаційні відрахування 40,101 0,0573 58,308 0,1994
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 784,578 1,1218 405,105 1,3856
1.4.1 витрати на оплату праці 194,213 0,2777 194,213 0,6643
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 42,727 0,0611 42,727 0,1461
1.4.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4.4 витрати, повязані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обовязкових платежів 108,820 0,1556 3,290 0,0113
1.4.5 інші витрати 438,818 0,6274 164,875 0,5639
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 1067,947 1,5269 506,646 1,7330
2.1 витрати на оплату праці 739,254 1,0570 350,099 1,1975
2.2 відрахування на соціальні заходи 162,636 0,2325 77,022 0,2634
2.3 амортизаційні відрахування 13,273 0,0190 6,203 0,0212
2.4 витрати, повязані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обовязкових платежів 6,085 0,0087 2,955 0,0101
2.5 інші витрати 146,699 0,2097 70,367 0,2407
3 Витрати на збут, у тому числі: 819,745 1,1721 237,940 0,8139
3.1 витрати на оплату праці 642,385 0,9185 181,705 0,6215
3.2 відрахування на соціальні заходи 141,325 0,2021 39,975 0,1367
3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
3.4 інші витрати 36,035 0,0515 16,260 0,0556
4 Інші операційні витрати 1,860 0,0027 0,869 0,0030
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 7752,4920 11,0843 3485,312 11,9213
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Сума компенсації/вилученнявитрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період 0,000 0,0000 0,000 0,0000
9 Вартість централізованого водопостачання/водовідведення, тис.грн 7752,492 3485,312
10 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення, грн/м? 11,08 11,92
11 Обсяг реалізації, тис.м? 699,41 292,36

 

Структура скоригованих тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунального підприємства “Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство”

Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Централізоване водопостачання Централізоване водовідведення
тис.грн. на рік грн/м? тис.грн. на рік грн/м?
1 2 3 4 5 6
1 Виробнича собівартість, у тому числі: 1771,934 8,3827 1737,667 9,3715
1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.1 електроенергія 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.1.2 інші прямі матеріальні витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 1534,814 7,2609 1480,742 7,9859
1.3.1 частка прямих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 1534,814 7,2609 1480,742 7,9859
1.3.2 відрахування на соціальні заходи 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.3 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.3.4 інші прямі витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
1.4 загальновиробничі витрати, у тому числі: 237,120 1,1218 256,925 1,3856
1.4.1 частка загальновиробничих витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 237,120 1,1218 256,925 1,3856
1.4.2 загальновиробичі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
2 Адміністративні витрати, у тому числі: 322,762 1,5269 321,324 1,7330
2.1 частка адміністративних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 322,762 1,5269 321,324 1,7330
2.2 адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
3 Витрати на збут, у тому числі: 401,922 1,9014 290,241 1,5653
3.1 частка витрат зі збуту на централізоване водопостачання та водовідведення 247,758 1,1721 150,913 0,8139
3.2 витрати на оплату праці 111,024 0,5252 99,727 0,5378
3.3 відрахування на соціальні заходи 24,425 0,1156 21,940 0,1183
3.4 амортизаційні відрахування 0,000 0,0000 0,000 0,0000
3.5 витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів 18,715 0,0885 17,661 0,0952
3.6 інші витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
4 Інші операційні витрати 0,562 0,0027 0,551 0,0030
4.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,562 0,0027 0,551 0,0030
4.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5.1 частка інших операційних витрат на централізоване водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
5.2 інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
6 Повна собівартість 2497,1800 11,8137 2349,783 12,6728
7 Розрахунковий прибуток, у тому числі: 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.1 частка прибутку з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.2 частка податку на прибуток з централізованого водопостачання та водовідведення 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.3 чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
7.4 податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) 0,000 0,0000 0,000 0,0000
8 Вартість послуги з централізованого постачання холодної води,/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем),  тис.грн 2497,180 2349,783
10 Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води,водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м? 11,81 12,67
11 Обсяг реалізації, тис.м? 211,38 185,42