Як оформити субсидію

Урядом 27 квітня 2016 року удосконалено порядок надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг з метою підвищення їх ефективності.
Відповідні зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України напрацьовані за результатами проведеного аналізу надання субсидій в опалювальний період. Громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, пропонується не нараховувати відповідні пільги на період отримання субсидії. Зазначене не призведе до зменшення рівня соціального захисту населення, оскільки субсидії розраховуються з урахуванням пільг на оплату послуг і обсяг обов’язкового платежу за послуги залежить лише від доходів сім’ї. Змінами також передбачається: призначати субсидію на послуги з управління будинком (з урахуванням вимог Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”); уточнити, що дитячим будинкам сімейного типу субсидія призначається за рішенням комісії з урахуванням кількості дітей, які фактично проживають у будинку, але не зареєстровані, з моменту створення такого будинку; не враховувати до сукупного доходу при призначенні субсидії державну соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та допомогу внутрішньо переміщеним особам; визначити, що до сукупного доходу пільговика включається допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування; визначити право пільговика на отримання пільг на 12 місяців (на сьогодні – на 6 місяців). Крім цього, пропонується за підсумками опалювального сезону невикористані суми субсидії внаслідок економного споживання енергоресурсів повертати до державного бюджету. При цьому з метою стимулювання громадян до економного споживання послуг пропонується частину невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (у разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення) зараховувати як оплату послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди після надання інформації про залишки невикористаних коштів від організацій-надавачів таких послуг.

Що враховується в дохід
Заробітна плата
Пенсія
Грошове забезпечення
Державні соціальні допомоги
Враховується дохід за попередній календарний рік без урахування податку з доходів фізичних осіб.
Для  фізичних осіб – підприємців (спрощена система оподаткування,  платники  єдиного податку):
перша група – враховується дохід на рівні 2 прожиткових  мінімумів, встановленого для працездатних осіб за цей місяць (з 01.05.2016р. – 2900 грн.),
друга група, – враховується дохід на рівні 3 прожиткових мінімумів (з 01.05.2016р. – 4350 грн);
третя група – враховується дохід на рівні 4 прожиткових  мінімумів (з 01.05.2016р. – 5800 грн.)
При цьому не враховується дохід, виплачений самозайнятій особі, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит
Важливо!
Громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг і звертаються за субсидією, не нараховуватимуться відповідні пільги на період отримання субсидії

Все про житлові
субсидіїПраво на отримання адресної безготівкової субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках), в частині оплати ними користування житлом; утримання житла;управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива.

Особливості обчислення доходу

Якщо середньомісячний дохід працездатних осіб менший від прожиткового мінімуму, у розрахунок субсидій за кожний місяць включається місячний дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб у відповідному періоді.
В окремих випадках за рішенням комісії працездатним особам може бути враховано дохід на рівні одного прожиткового мінімуму.

Відповідальність одержувачів субсидій

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати орган соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі – про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг на суму більше 50 тис. грн. шляхом подання відповідних документів.

Як отримати субсидію
Звернутись до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання)
Подати спрощену заяву і спрощену декларацію про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у  житловому приміщенні, договір найму (оренди) житла (за наявності)
Бланки заяв та декларацій є в наявності в органах соціального захисту населення, на веб-сайтах органів виконавчої влади, організацій-надавачів житлово-комунальних послуг
Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до місцевого управління соціального захисту населення поштою або в електронній формі засобами телекомунікаційних систем (у тому числі з використанням електронного підпису)
https://subsidii.mlsp.gov.ua/

ВАРТО ЗНАТИ!

Скасовано всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій:
– наявність у власності двох та більше житлових приміщень;
– наявність у власності двох та більше автомобілів;
– наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;
– здача в найм житлового приміщення.

Одержувачам субсидій не потрібно повторно звертатись за продовження дії субсидії!!!
Після закінчення строку отримання субсидії органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді (крім орендарів житлового приміщення та осіб, які звертаються за субсидією на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо). Для цього органи соціального захисту населення збирають необхідну інформацію без звернення громадян і протягом десяти днів після отримання зазначеної інформації приймають рішення про призначення (непризначення) субсидії та письмово інформують про прийняте рішення громадян.
Субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів у місячний строк

Дохід, який не включається при розрахунку субсидії
частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово;
одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно звання України “Мати-героїня”;
сплачені особою аліменти;
доходи від розміщення депозитів;
грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть участь в антитерористичних операціях, отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у
проведенні антитерористичної операції благодійна допомога
незалежно від розміру та джерела походження;
допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання;
одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;
державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам;
оплата праці членів виборчої
комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому
числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування
та результатів виборів

Субсидія 1

Субсидія 2