ПОВІДОМЛЕННЯ про намір

Комунальне підприємство «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» повідомляє про намір здійснити коригування планованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, а також тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір КП «Городоцьке ВКГ» здійснити коригування планованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2017 рік

У зв’язку з поданням до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заяви від 15.08.2016р. № Т-544/16 про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на 2017 рік , на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», КП «Городоцьке ВКГ» інформує про намір здійснити коригування планованих тарифів на послуги  в наступних розмірах (без урахуванням податку на додану вартість):

централізоване водопостачання – 9,14 грн/м?;

централізоване водовідведення  – 10,84 грн/м?.

грн/м?

Плановані витрати за елементами

Централізоване водопостачання

Централізоване водовідведення

 1. Виробнича собівартість усього, у тому числі:

6,70

8,46

1.1. Прямі матеріальні витрати, у тому числі

3,80

2,79

1.1.1. Покупна вода

3,00

0,00

1.1.2. Електроенергія

0,31

2,09

1.1.3. Інші прямі матеріальні витрати

0,49

0,69

  1. Прямі витрати на оплату праці

1,71

3,47

  1. Інші прямі витрати, у тому числі:

0,43

1,05

   1. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

0,38

0,85

   1. Амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги

0,06

0,20

   1. Інші прямі витрати

0,00

0,00

  1. Загальновиробничі витрати

0,76

1,15

 1. Адміністративні витрати

1,34

1,55

 1. Витрати на збут

1,08

0,81

 1. Інші операційні витрати

0,02

0,02

 1. Фінансові витрати

0,00

0,00

 1. Повна собівартість

9,14

10,84

 1. Планований прибуток

0,00

0,00

 1. Тариф (без податку на додану вартість)

9,14

10,84

 1. Податок на додану вартість (20%)

1,83

2,17

 1. Тариф (з ПДВ)

10,97

13,01

 1. Планований обсяг реалізації послуг, тис.м?

699,41

292,36

Обґрунтування причин зміни тарифів

Розрахунок тарифів на 2017 рік проведений відповідно до «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 р. № 302.

В умовах постійного зростання основних складових тарифів, зокрема, мінімальної заробітної плати, вартості електричної енергії, паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, амортизаційних відрахувань виникла необхідність коригування тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення на 2017 рік.

Метою коригування тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня.

Так, у порівнянні з планованими тарифами на 2017 рік збільшуються наступні основні складові тарифів:

 • витрати на оплату праці – на 437,9 тис.грн, що становить 11,3 % у звязку із зростанням рівня мінімальної заробітної плати з 1.12.2016 року до 1600,00 грн;

 • витрати на єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників – на 96,32 тис.грн., що становить 11,3 %

 • витрати на покупну воду зросли на 9,21 тис.грн , або на 0,5 % у зв’язку із збільшенням об’єму покупної води на 2017 рік на 4,65 тис.м?

 • витрати на електроенергію – на 62,6 тис.грн., або на 10,5 % , у звязку із зростанням вартості електроенергії на 0,1376грн/кВт-год.

 • амортизаційні відрахування на 25,57 тис.грн. або на 23,1%.

Таким чином, тарифи на послуги з:

централізованого водопостачання – зростуть на 5,8 % (планований тариф 8,64 грн/м? без ПДВ)

централізованого водовідведення – зростуть на 5,7 % (планований тариф 10,26 грн/м? без ПДВ)

Зауваження і пропозиції приймаються за адресою: 81500, м. Городок вул. Чорновола, 2, е-mail: gorodok_vodokanal@ukr.net протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір КП «Городоцьке ВКГ» здійснити коригування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення
(з використанням внутрішньобудинкових систем)

У зв’язку з поданням до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заяви від 15.08.2016р. № Т-543/16 про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2017 рік , на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 №390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», КП «Городоцьке ВКГ» інформує про намір здійснити коригування тарифів на послуги в наступних розмірах (без урахування податку на додану вартість):

централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 10,23 грн/м?;

централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 11,48грн/м?.

Розрахунок тарифів здійснено відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 № 303.

грн/м?

Плановані витрати за елементами

Централізоване
постачання холодної води
(з використанням
внутрішньобудинкових
систем)

Централізоване водовідведення
(з використанням
внутрішньобудинкових
систем)

1. Виробнича собівартість:

9,14

10,84

-витрати на придбання питної
води із системи централізова-
ного водопостачання

9,14

0,00

-витрати на оплату за скид
стічних вод у систему централізованого водовідведення

0,00

10,84

2. Безпосередні витрати на збут послуг:

1,09

0,64

– витрати на оплату праці

0,65

0,24

-єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (22%)

0,15

0,05

– витрат на періодичну повірку , опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю населення багатоквартирного сектору

0,21

0,25

-послуги банку за приймання платежів від населення

0,08

0,10

3.Повна собівартість

10,23

11,48

4.Планований прибуток

0,00

0,00

3. Тариф на послуги (без
податку на додану вартість)

10,23

11,48

4.Податок на додану вартість
(20%)

2,05

2,30

5.Тариф (з ПДВ)

12,28

13,78

6. Планований обсяг реалізації послуг, тис.м?

211,38

185,42

Витрати на придбання питної води із системи централізованого водопостачання КП «Городоцьке ВКГ» та витрати на оплату послуг за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення КП «Городоцьке ВКГ» обраховані за тарифами на централізоване водопостачання і водовідведення.

  До витрат на збут віднесені витрати, пов’язані виключно з діяльністю підприємства як виконавця послуг – оплата праці контролерів та робітників, що виконуватимуть технічне обслуговування і повірку квартирних приладів обліку води, нарахування на їх заробітну плату, витрати на планову періодичну повірку приладів обліку води, які є власністю населення (багатоквартирного сектору). У витратах на збут проведено коригування витрат на оплату праці та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2016 року до 1600,00 грн., а саме:

– витрати на оплату праці збільшено на 18,22 тис.грн ,або на 11,3%;

– ЄСВ — на 4,01тис.грн, або на 11,3%

Основною метою коригування планових витрат на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) є приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить достатній рівень надходжень коштів від реалізації послуг та дасть змогу підприємству надавати якісні послуги, вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам та  виконувати договірні зобов’язання.

Зауваження і пропозиції приймаються за адресою: 81500, м. Городок вул. Чорновола, 2, е-mail: gorodok_vodokanal@ukr.net протягом 14 календарних днів з дня публікації цього повідомлення.